سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

دانش‌آموخته دکترای دولتی مهندسی معدن و زمین‌شناسی

سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

دانش‌آموخته دکترای دولتی مهندسی معدن و زمین‌شناسی

  • پژوهشگر برتر شهرداری تهران
سامانه پشتیبانی آنلاین پیام کوتاه: 5000212201070
سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

چهره ماندگار انجمن ژئوتکنیک در سال 1398
(جزء مفاخر ملی ایران از طرف انجمن ژئوتکنیک)

موزیک پلیر

کنفرانس معتبر داخلی :

1-ارائه راهکارهای عملیاتی در بهبود مراحل سه گانه مدیریت بحران، مریم عباسی، علیرضا طاهری زاده و سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس ملی لرزه‌شناسی و زمین لرزه

 

2-بررسی عوامل موثر در کاهش ضریب انحراف معیار در مقاومت هدف طرح اختلاط بتن، مریم عباسی، علیرضا طاهری زاده و سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران

 

3-ارزیابی روش‌های تعیین ریسک نشست ناشی از تونل‌سازی در محیط‌های شهری، حمیدرضا اشتری، کامران گشتاسبی و سید علیرضا آشفته، دومین کنفرانس منطقه‌ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف و دانشگاه علم و صنعت با همکاری انجمن بین‌المللی تونل و انجمن تونل ایران، 11 تا 14 آبان ماه 1394

 

4-حمیدرضا اشتری، مسعود دبیروزیری و سید علیرضا آشفته، دومین کنفرانس منطقه‌ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران(همان)

 

5-بررسی مصالح قرضه طرح احداث واگن‌خانه جدید راه‌آهن، سید علیرضا آشفته و حمیدرضا اشتری، شانزدهمین همایش بین‌المللی حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده حمل و نقل، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، گروه حمل و نقل ریلی مپنا، 27 و 28 مهر ماه 1393

 

6-مطالعات منابع قرضه طرح احداث جاده مرند - ایواوغلی در محدوده شهرستان مرند، سید علیرضا آشفته و حمیدرضا اشتری، هفدهمین همایش بین‌المللی حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده حمل و نقل، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، گروه حمل و نقل ریلی مپنا، 23 و 24 آبان ماه 1394

 

7-ارزیابی اثرات زیست‌محیطی معادن متروکه با استفاده از ژئوشیمی و زمین‌آمار، سید علیرضا آشفته و شراره حاج‌علی، اولین همایش زمین‌شیمی کاربردی ایران، دانشگاه دامغان با همکاری انجمن زمین‌شناسی ایران، 5 و 6 شهریور ماه 1392

 

8-بازسازی معادن متروکه با کمک ابزار GIS، سید علیرضا آشفته و شراره حاج‌علی، اولین همایش سراسری محیط‌زیست، انرژی و پدافند زیستی، موسسه آموزش عالی مهر اروند با همکاری گروه ترویجی دوست‌داران محیط‌زیست، 10 دی ماه 1392

 

9-بررسی حفاری با استفاده از TBM و راهکارهایی از منظر پدافند غیرعامل مطالعه موردی تونل نیایش تهران، سید علیرضا آشفته و احسان قدمی، اولیـن همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار، موسسه آموزش عالی مهر اروند با همکاری گروه ترویجی دوست‌داران محیط‌زیست، 10 بهمن ماه 1392

 

10-عملیات طراحی و اجرای حفاظت از گودبرداری مجتمع اداری - تجاری باران، سید علیرضا آشفته و احسان قدمی، اولیـن همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار، موسسه آموزش عالی مهر اروند با همکاری گروه ترویجی دوست‌داران محیط‌زیست، 10 بهمن ماه 1392

 

11-مکان‌یابی زمین‌لغزش و استقرار روستاهای گلی و عرب در شهرستان بجنورد، سید علیرضا آشفته، همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری موسسه آموزش عالی خاوران، 7 آذر ماه 1392

 

12-مکان‌یابی زمین‌لغزش زمین‌های کمرود و شورمست در شهرک خطیرکوه، سید علیرضا آشفته، همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی، شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و دانشگاه ایوان‌کی، 15 شهریور ماه 1396

 

13-مطالعات زمین‌لغزش روستای گوگرد در محدوده شهرستان خوی، سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری گروه پژوهش‌های کاربردی پرمان، 1 آذر ماه 1392

 

14-مطالعات زمین‌لغزش و تثبیت زمین در محدوده شهرک طالقان، سید علیرضا آشفته و احمد ادیب، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با همکاری پتروشیمی تبریز، 27 و 28 آذر ماه 1392

 

15-تحلیل ریسک در حفاری مکانیزه تونل‌ها به روش EPB، سید علیرضا آشفته و احمد ادیب، سی و چهارمین گردهمایی ملی علوم زمین و دومین کنگره بین‌المللی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری وزرات صنعت، معدن و تجارت، 3 تا 5 اسفند ماه 1394

 

16-بررسی پتانسیل‌های فلزی محدوده بیدخان با استفاده از ژئوشیمی، سید علیرضا آشفته و احمد ادیب، کنفرانس ملی علوم معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران با همکاری شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی و شرکت کانی کاوان شرق، 11 و 12 شهریور ماه 1393

 

17-تحلیل خطر زمین‌لرزه و طیف طراحی مصلی امام خمینی(ره) تهران، سید علیرضا آشفته، احمد ادیب، مجید ملکی و غلامرضا طاهریان، همایش و نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با همکاری شهرداری اسلامشهر، 4 و 5 اردیبهشت ماه 1392

 

18-مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی سازه‌های جنبی مجتمع فولاد قائنات، سید علیرضا آشفته، احمد ادیب، مجید ملکی و نیکنام شاکرمنتظری، همایش و نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با همکاری شهرداری اسلامشهر، 4 و 5 اردیبهشت ماه 1392

 

19-مطالعه ژئوتکنیک، ژئوفیزیک پل رسالت واقع در تقاطع بزرگراه رسالت و بزرگراه مدرس، سید علیرضا آشفته، رضا حسنی روشن، اعظم حاجیان، اولین همایش ملی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد با همکاری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله، 7 و 8 اسفند ماه 1392

 

20-مهندسی پی و مقاومت مصالح طرح بهسازی لرزه‌ای پل مطهری واقع در تقاطع بزرگراه مدرس و خیابان مطهری، سید علیرضا آشفته، رضا حسنی روشن، اعظم حاجیان، اولین همایش مجازی ملی علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان با همکاری انجمن علمی - پژوهشی کاوشگران جوان زمین ارومیه، 24 اسفند ماه 1392

 

21-مطالعات مهندسی پی و مقاومت مصالح طرح بهسازی لرزه‌ای پل بهشتی، سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری انجمن ژئوتکنیک، 30 مهر ماه تا 1 آبان ماه 1392

 

22-مطالعات بستر طول محور قطار شهری تبریز، سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری انجمن ژئوتکنیک، 30 مهر ماه تا 1 آبان ماه 1392

 

23-اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای و کانی سنگین در برگه 1:100.000 ورامین، سید علیرضا آشفته و علی عابدینی، نهمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، 17-16 شهریور ماه 1396

 

24-مروری بر کانسارهای بوکسیت گل‌بینی، زو، تاگویی و سنگ­تراش جاجرم، سید علیرضا آشفته، علی عابدینی، بیست و ششمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه ارومیه، شهریور ماه 1402

 

25-اثر افزودن نانو مواد بر افزایش مقاومت فشاری و خمشی بتن، علیرضا طاهری­زاده، مریم عباسی، نسیم اکبری و سید علیرضا آشفته، بیست و ششمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه ارومیه، شهریور ماه 1402

 

26-انواع پوکه معدنی سبک در ساختار بتن سازه­ای، علیرضا طاهری­زاده، مریم عباسی، نسیم اکبری و سید علیرضا آشفته، بیست و ششمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه ارومیه، شهریور ماه 1402

 

27-برآورد میزان بار رسوب در مخزن سد دهستان پشتکوه، سید علیرضا آشفته، نوزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور و انجمن زمین‌شناسی ایران با همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت زرآزما، 26 تا 27 آذر ماه 1394

 

28-ارزیابی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک تونل توحید، سید علیرضا آشفته، دومین کنفرانس بین‌المللی محیط‌زیست، انرژی و توسعه پایدار، شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و دانشگاه دولتی چین، 25 خرداد ماه 1397

 

29-استفاده از ابزارهای رفتارسنجی نوین در نگهداری خطوط ریلی، سید علیرضا آشفته، کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان، شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و دانشگاه ایوان‌کی، 25 اسفند ماه 1395

 

30-امکان‌سنجی استفاده از آب مغناطیسی در تولید تراورس‌های بتنی پیش‌تنیده، سید علیرضا آشفته، کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان، شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و دانشگاه ایوان‌کی، 25 اسفند ماه 1395

 

31-آشنایی با ویژگی‌های واحدهای زمین‌شناسی مهندسی بستر طول محور قطار شهری شیراز، سید علیرضا آشفته، دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار، شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و دانشگاه ایوان‌کی، 25 آذر ماه 1396

 

32-نتایج ویژگی‌های واحدهای زمین‌شناسی مهندسی مونوریل کرمانشاه، سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس منطقه‌ای مهندسی معماری، شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و دانشگاه ایوان‌کی، 20 آبان ماه 1396

 

33-مطالعات زمین‌شناسی مسیر تونل کمکی کانال ابوذر، سید علیرضا آشفته، همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، 14 اسفند ماه 1393

 

34-مطالعات ژئوتکنیک مسیر تونل کمکی کانال ابوذر، سید علیرضا آشفته، همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، 14 اسفند ماه 1393

 

35-زمین‌شناسی اقتصادی محدوده اکتشافی مس چاه‌موسی غرب طرود واقع در استان سمنان، سید علیرضا آشفته، همایش ملی زمین‌شناسی و اکتشاف منابع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، مرکز همایش‌های علمی همایش نگار با همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور(مرکز منطقه جنوب خاوری)، شرکت ملی نفت ایران، 20 اسفند ماه 1393

 

36-عملیات ژئوفیزیک محدوده اکتشافی مس چاه‌موسی غرب طرود واقع در استان سمنان، سید علیرضا آشفته، همایش ملی زمین‌شناسی و اکتشاف منابع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، مرکز همایش‌های علمی همایش نگار با همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور(مرکز منطقه جنوب خاوری)، شرکت ملی نفت ایران، 20 اسفند ماه 1393

 

37-زمین‌شناسی اقتصادی و ارزیابی ذخیره در محدوده کانسار مس اویرک - الموت، سید علیرضا آشفته، دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین‌شناسی، موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه کردستان، 29 مرداد ماه 1394

 

38-مطالعات ژئوفیزیک به روش IP & RS در محدوده کانسار مس اویرک الموت، سید علیرضا آشفته، دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین‌شناسی، موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه کردستان، 29 مرداد ماه 1394

 

39-مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در محدوده کانسار مس اویرک الموت، سید علیرضا آشفته، دومین همایش ملی علوم شیمی، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، دانشگاه جامع علمی و کاربردی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی، 16 بهمن ماه 1393

 

40-معرفی مناطق امیدبخش معدنی با استفاده از ژئوشیمی و زمین آمار در محدوده زیرآب سوادکوه، سید علیرضا آشفته، دومین همایش ملی علوم شیمی، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، دانشگاه جامع علمی و کاربردی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی، 16 بهمن ماه 1393

 

41-معرفی کانی کوارتز و مهم‌ترین مناطق پتانسیل معدنی سیلیس در ایران و جهان، سید علیرضا آشفته، پنجمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران، دانشگاه زنجان با همکاری انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، 29 مهر ماه 1397

 

42-تحلیل پایداری و قابلیت اعتماد شیب دیواره‌های معدن سطحی چغارت، سید علیرضا آشفته، دومین کنفرانس ملی سرب و روی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت استان زنجان و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شرکت مجریان توسعه معادن آسیا(متما)، 7 آبان ماه 1393

 

43-طراحی مدل بلوکی سه‌بعدی با استفاده از نرم‌افزار DataMine مطالعه موردی معدن مس سرچشمه کرمان، سید علیرضا آشفته، همایش کاربرد کامپیوتر در علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری وزرات صنعت، معدن و تجارت، 9 دی ماه 1393

 

44-تحلیل سیستم تهویه زیرزمینی با تکنولوژی گاز ردیاب و CFD، سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، دانشگاه گلستان با همکاری شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر، 27 آذر ماه 1393

 

45-زمین‌شناسی مهندسی احداث مجتمع ساختمانی برج بهمن، سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، دانشگاه گلستان با همکاری شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر، 27 آذر ماه 1393

 

46-زمین‌شناسی مهندسی احداث مجتمع تولید پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی دهدشت، سید علیرضا آشفته و قدرت‌الله محمدی، اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری دانشگاه علمی کاربردی زاهدان(2)، 20 بهمن ماه 1392

 

47-مطالعه ماکروسکوپی سنگدانه‌ها برای ساخت بتن، قدرت‌الله محمدی و سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری دانشگاه علمی کاربردی زاهدان(2)، 20 بهمن ماه 1392

 

48-پیزومتر کردن گمانه‌ به روش کاساگرانده در ایستگاه میدان صنعت از خط هفت متروی تهران، سید علیرضا آشفته و قدرت‌الله محمدی، کنفرانس پژوهش‌های نوین در علوم فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور و موسسه حامیان زیست‌اندیش محیط آرمانی با همکاری استانداری اردبیل و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، 3 خرداد ماه 1395

 

49-رسوب‌شناسی ماسه‌های ساحلی با روش ترسیمی و لحظه‌ای، سید علیرضا آشفته و قدرت‌الله محمدی، اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین، دانشگاه زنجان با همکاری مرکز مطالعات فلوئید اینکلوژن دانشگاه مونتان لئوبن اتریش، 9 تا 10 اردیبهشت ماه 1394

 

50-تشریح پتروگرافی رسوبات آبرفتی شمال ساختگاه سد باروق، قدرت‌الله محمدی و سید علیرضا آشفته، اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان با همکاری، 4 تا 6 اردیبهشت ماه 1392

 

51-تشریح پتروگرافی رسوبات آبرفتی سد حاجیلر خاروانا در شهرستان ورزقان(شمال‌غرب ایران)، سید علیرضا آشفته، نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران، دانشگاه بیرجند، انجمن علمی کرونا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی، 7 تا 9 آبان ماه 1392

 

52-اثرات زیست‌محیطی و ژئوشیمی سرب و روی معدن انگوران زنجان، سید علیرضا آشفته، دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران، دانشگاه کاشان و انجمن مکانیک‌سنگ ایران با همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان نظام مهندسی معدن ایران، 7 تا 9 اردیبهشت ماه 1395

 

53-اثرات زیست‌محیطی و ژئوشیمی طلای تویستان اردبیل، سید علیرضا آشفته، همایش ملی محیط‌زیست انسانی، شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و دانشگاه ایوان‌کی، 15 شهریور ماه 1396

 

54-برآورد میزان بار رسوب رودخانه اولنگ در اثر احداث سازه‌های هیدرولیکی، سید علیرضا آشفته، دومین کنفرانس منطقه‌ای مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر با همکاری آموزشکده سما واحد قائمشهر، 27 بهمن ماه 1395

 

55-برآورد میزان بار رسوب دامغان‌رود در اثر احداث سازه‌های هیدرولیکی، سید علیرضا آشفته، همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و دانشگاه ایوان‌کی، 25 تیر ماه 1396

 

56-برآورد میزان بار رسوب در مخزن ایستگاه سیرا ورودی سد امیرکبیر، سید علیرضا آشفته، اولین همایش ملی محیط‌زیست طبیعی، دانشگاه پیام نور استان گیلان و پژوهشکده محیط‌زیست جهاد دانشگاهی گیلان با همکاری دانشگاه گیلان و جهاد کشاورزی گیلان، 10 اسفند ماه 1394

  

57-نقش سازندهای زمین‌شناسی در پهنه‌بندی کیفی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی شهر تهران، سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با تکیه بر مدیریت جهادی و صنعت دانش بنیان، شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و دانشگاه دولتی چین، 20 اردیبهشت ماه 1397

 

58-نقش مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی در صنعت و معدن از دیدگاه قرآن کریم و مقام معظم رهبری، سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با تکیه بر مدیریت جهادی و صنعت دانش بنیان، شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و دانشگاه دولتی چین، 20 اردیبهشت ماه 1397

 

59-جایگاه تحقیق و توسعه در فناوری، تولید ملی و درون‌زایی با نگاهی به بخش معدن، سید علیرضا آشفته، اولین نشست و همایش تخصصی صنعت درونزا و برونگرا، کمیسیون صنعت و معدن مجمع عالی بسیج مستضعفین با همکاری سازمان بسیج مهندسین صنعتی، 24 شهریور ماه 1394

چاپ شده در فصلنامه سرآمدان فناوری و صنعت و معدن

 

60-پدافند غیر عامل راهی برای مقابله تهدیدات مخرب سازه‌های زیرزمینی(با نگرش اقتصاد مقاومتی)، سید علیرضا آشفته، همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی، شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و دانشگاه ایوان‌کی، 25 تیر ماه 1396

 

61-توسعه معدن با مدیریت جهادی، راهکار برون‌رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی، سید علیرضا آشفته، دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور(واحد شهرکرد) با همکاری جهاد دانشگاهی تهران، 18 خرداد ماه 1395

 

62-صنعت انرژی خورشیدی راهی برای اشتغال معدنچیان بیکار زغال‌سنگ(کوچک‌سازی صنعت زغال‌سنگ)، سید علیرضا آشفته، سومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور(واحد شهرکرد) با همکاری جهاد دانشگاهی تهران، 22 آبان ماه 1395

چاپ شده در ماهنامه توسعه معادن

 

63-مروری بر توانایی ردیابی فرآیندهای تشکیل خاک‌های نادر، سید علیرضا آشفته، کنگره ملی شیمی و نانو شیمی؛ از پژوهش تا توسعه ملی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری دانشگاه تهران، 26 مهر ماه 1396

 

64-کانسارهای بزرگ و غول پیکر عناصر نادر خاکی، سید علیرضا آشفته، کنگره ملی شیمی و نانو شیمی؛ از پژوهش تا توسعه ملی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری دانشگاه تهران، 26 مهر ماه 1396

 

65-آمایش سرزمین و نابرابریهای منطقه‌ای در ایران با تکیه بر اقتصاد، اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، سید علیرضا آشفته، علیرضا طاهری زاده، مریم عباسی و غلامرضا نورمحمدنصرآبادی

 

66-اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت، سید علیرضا آشفته، علیرضا طاهری زاده، مریم عباسی و غلامرضا نورمحمدنصرآبادی

 

67-بررسی و ارزیابی معیارها و اصول مبانی اخلاق، علیرضا طاهری زاده، مریم عباسی  و سیدعلیرضا آشفته، اولین کنفرانس بین المللی سیمای پیامبر اکرم(ص)

 

68-بررسی شاخص های موثر در حرکت به سمت معنویت حقیقی؛ علیرضا طاهری زاده، مریم عباسی  و سیدعلیرضا آشفته ، اولین کنفرانس بین المللی سیمای پیامبر اکرم(ص)

 

69-ارائه راهکارهای موثر در ایمن سازی گود ناشی از عملیات حفاری کنفرانس بین المللی تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در اقتصادایران، سیدعلیرضا آشفته، علیرضا طاهری زاده، مریم عباسی و شفایق طاهری زاده

 

70-مدیریت اضطراری در کارگاه ها و پروژه های عمرانی کنفرانس بین المللی تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در اقتصادایران، سیدعلیرضا آشفته، علیرضا طاهری زاده ،مریم عباسی و شفایق طاهری زاده

 

71-بررسی تاثیر عوامل موثر بر عمل آوری بتن سخت شده، علیرضا طاهری زاده، مریم عباسی، حمزه فلاح و سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی

 

72-تحلیل هزینه - فایده اقتصادی در پروژه های عمرانی، علیرضا طاهری زاده، مریم عباسی، حمزه فلاح و سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی

 

73-ارزیابی تاثیر تجهیزات حفاظت فردی بر کاهش خطرات موجود در کارگاههای عمرانی، سیدعلیرضا آشفته، علیرضا طاهری زاده و مریم عباسی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست

 

74-بررسی مخاطرات بهداشتی و اصول ایمنی در کارگاههای عمرانی، سیدعلیرضا آشفته، علیرضا طاهری زاده و مریم عباسی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست

 

75-تحلیل پایداری دامنه واش باغ شهر آلاشت استان مازندران علی هاشم زاده اتوئی سکینه مظلومی گالشی سیدعلیرضا آشفته دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست

 

76-مقایسه تاثیر متقابل فیلتر Majority و Boundary clean به منظور شناسایی گسل ها در منطقه حجت آباد نائین با استفاده از تصاویر لندست مریم خورشیدی سکینه مظلومی گالشی سیدعلیرضا آشفته دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست

 

77-مکان‌یابی احداث کارخانه فولتاسیون سرب و روی به روش AHP و VIKOR در منطقه حجت‌آباد نایین، سکینه مظلومی گالشی، مریم خورشیدی و سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس ملی علوم داده و اطلاعات مکانی

 

78-ارزیابی عوامل ژئومورفولوژیکی و تحلیل پایداری پهنه لغزشی روستای پوروا شهرستان نکا استان مازندران، سکینه مظلومی گالشی، علی هاشم زاده اتوئی، سیدعلیرضا آشفته، دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای

 

79-شناسایی خطواره‌ها با استفاده از مطالعات دورسنجی، علی هاشم­ زاده اتوئی، سکینه مظلومی گالشی و سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس بین­المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه ­برداری


80-نشست زمین در ایران و مدیریت بحران مخاطرات پیش رو، مریم خورشیدی، سکینه مظلومی گالشی و سید علیرضا آشفته، هفتمین کنفرانس ملی سیستم اطلاعات مکانی، مدیریت هوشمند صنعت آب و برق با gis 

 

81-پتانسیل‌یابی معدنی عناصر فلزی و غیر فلزی با استفاده از gis در منطقه فردوس خراسان شمالی، سکینه مظلومی گالشی، مریم خورشیدی و سید علیرضا آشفته، کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

 

82-تحلیل پایداری پهنه لغزشی روستای ولامده شهرستان نکا استان مازندران، سکینه مظلومی گالشی، علی هاشم زاده اتوئی، سیدعلیرضا آشفته، کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

 

83-اثرات زیست‌محیطی بالقوه استخراج لیتیوم، وصال میرزایی، زهرا حسنعلی زاده، سمیه خواجوند، امین حسرتی کلک‌آبادی و سید علیرضا آشفته، کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

 

84-انرژی پاک و تجدیدپذیر در فعالیت‌های معدنی: فرصت‌ها، رویکردها و چالش‌ها محمدرضا یعقوبی فرد، جلال داودیان، رضا خانی، امین حسرتی کلک آبادی و سید علیرضا آشفته، کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

 

85-الزامات صدور مجوزهای عملیات پرمخاطره در پروژه های عمرانی، علیرضا طاهری زاده، مریم عباسی، شفایق طاهری زاده و سیدعلیرضا آشفته، کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

 

86-بررسی عوامل موثر آلاینده های هوا و تاثیر آن بر ناپایداری کیفیت هوا، علیرضا طاهری زاده، مریم عباسی، شفایق طاهری زاده و سیدعلیرضا آشفته، کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار


87- جایگاه بوکسیت ایران و کاربردهای گوناگون آن، سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس بین المللی بوکسیت، آلومینا و آلومینیوم، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز جاجرم و شرکت ساختار محیط دی


88- مروری بر کانسار بوکسیت آق بلاغ علمدار، استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران، سید علیرضا آشفته، اولین کنفرانس بین المللی بوکسیت، آلومینا و آلومینیوم، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز جاجرم و شرکت ساختار محیط دی


89-بررسی زمین‌شیمی عناصر اصلی و تعیین کاربردهای صنعتی کانسنگ‌های نهشته بوکسیت رضابرک، سید علیرضا آشفته، علی عابدینی، داریوش اسماعیلی، دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بوعلی همدان

 

90-پتانسیل‌یابی مناطق کانی‌زایی بوکسیت کلاته‌ملا دامغان واقع در پهنه البرز مرکزی، سید علیرضا آشفته، علی عابدینی و داریوش اسماعیلی، دومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، دانشگاه زنجان

 

91-بررسی ژئوشیمی کانسار بوکسیت نکارمن شاهرود با استفاده از آنالیز عناصر اصلی، سید علیرضا آشفته، علی عابدینی و داریوش اسماعیلی، هفتمین همایش ملی زمین‌ساخت و زمین‌شناسی ساختاری ایران، دانشگاه تهران

 

92-پتانسیل‌یابی مناطق کانی‌زایی و تعیین کاربردهای صنعتی کانسنگ‌های نهشته بوکسیت جوجار واقع در پهنه البرز مرکزی، سید علیرضا آشفته، علی عابدینی و داریوش اسماعیلی، نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین‌المللی معدن و صنایع معدنی، انجمن مهندسی معدن ایران

 

93-ارتباط بوکسیت‌زایی و محیط تشکیل ذغال‌سنگ در کانسار رضاآباد، جنوب غرب دامغان، سید علیرضا آشفته، علی عابدینی، داریوش اسماعیلی و گلناز جوزانی کهن، پنجمین کنگره ملی زغالسنگ، سازمان توسعه معدن و صنایع معدنی ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود

 

94-مدل‌سازی سه‌بعدی داده‌های اکتشافی معدن بوکسیت شیرین چشمه، شمال شرق سمنان، سید علیرضا آشفته، علی عابدینی، داریوش اسماعیلی و گلناز جوزانی کهن، دومین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک

 

95-پتانسیل کانی‌زایی و تشکیل بوکسیت در کانسار تویه دروار، شمال غرب دامغان، سید علیرضا آشفته، علی عابدینی، داریوش اسماعیلی و گلناز جوزانی کهن، کنفرانس بوکسیت، آلومینا و آلومینیوم و توسعه پایدار، شرکت آلومینای ایران

 

96-بررسی زمین‌شناسی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت جهان‌آباد، سید علیرضا آشفته، علی عابدینی، داریوش اسماعیلی و گلناز جوزانی کهن، دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن 


97- سید علیرضا آشفته، علی عابدینی، داریوش اسماعیلی و گلناز جوزانی کهن، گردهمایی ژئوفیزیک کاربردی(همان)


98- سید علیرضا آشفته، علی عابدینی، داریوش اسماعیلی و گلناز جوزانی کهن، گردهمایی علوم زمین(همان)


کنفرانس معتبر خارجی :


ژورنال معتبر داخلی :

1- معرفی تجهیزات نوین و پیشرفته در تولید شن و ماسه معدن، سید علیرضا آشفته، فصلنامه تتیس، انجمن علمی - دانشجویی زمین‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1394، شماره 17، صفحات 15 تا 18

 

2- معرفی تجهیزات نوین و پیشرفته کارخانه تولید آسفالت، سید علیرضا آشفته، فصلنامه تتیس، انجمن علمی - دانشجویی زمین‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1395، شماره 18، صفحات 61 تا 64

 

3- مطالعات امکان‌سنجی زغالسنگ در جنوب شهرستان رامسر، سید علیرضا آشفته، فصلنامه زیست‌بان آب، انتشارات عطران، مرکز مهندسی عطران، اسفند ماه 1395، شماره 6، صفحات 18 تا 26

 

4- مطالعات امکان‌سنجی سد سمسیلی در جنوب شهرستان کرمان، سید علیرضا آشفته، فصلنامه زیست‌بان آب، انتشارات عطران، مرکز مهندسی عطران، دی ماه 1397، شماره 28، صفحات 98 تا 103

 

5- گزارش آزمایشگاه تونل ملت، سید علیرضا آشفته، فصلنامه زیست‌بان آب، انتشارات عطران، مرکز مهندسی عطران، فروردین ماه 1398، شماره 31، صفحات 110 تا 119شماره ۵۵   بازنشر فروردین ۱۴۰۰  

 

6- گزارش خطاهای تونل ملت، سید علیرضا آشفته، فصلنامه زیست‌بان آب، انتشارات عطران، مرکز مهندسی عطران، خرداد ماه 1398، شماره 33، صفحات 62 تا 71شماره 57  باز نشر خرداد ۱۴۰۰ 


7- گزارش حفاری تونل ملت، سید علیرضا آشفته، فصلنامه زیست‌بان آب، انتشارات عطران، مرکز مهندسی عطران، مرداد ماه 1398، شماره 35، صفحات 58 تا 91

 

8- بررسی تاثیر زئولیت بر روی مقاومت و نفوذپذیری سیمان بر اساس نتایج آزمایشگاهی، سید علیرضا آشفته، فصلنامه سیمان


9- بررسی مصالح معدن شن و ماسه جنوب شهرستان مهدیشهر  بر اساس نتایج آزمایشگاهی، سید علیرضا آشفته، فصلنامه سیمان


10- بررسی ویژگی های سبکدانه های معدنی بر سازه و مقاومت بتن سبک، علیرضا طاهری زاده، مریم عباسی و سید علیرضا آشفته، فصلنامه سیمان و افزودنی ها


11- مواد نانو تکنولوژی و مصالح هوشمند در سازه های بتنی، علیرضا طاهری زاده، مریم عباسی و سید علیرضا آشفته، فصلنامه سیمان و افزودنی ها


12- کانی کوارتز، موارد مصرف و پراکندگی آن در ایران، سید علیرضا آشفته، فصلنامه رشد جغرافیا، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دوره سی و سوم، زمستان 1397، شماره 2، صفحات 52 تا 59

 

13- اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای و کانی سنگین در برگه 1:25000 قزوین، سید علیرضا آشفته، علی عابدینی و داریوش اسماعیلی، فصلنامه مطالعات علوم محیط‌زیست، مرکز فناوری‌های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه‌های انرژی


14-رشد(همان)


15-عطران(همان)


16-فصلنامه محیط زیست(همان)


ژورنال معتبر خارجی :

1-Ghodratollah Mohammadi, Mehran Gholinejad and Alireza Ashofteh, Sedimentology and sedimentary environment of mobarak formation in haraz area - mobarakabad village, iran, Journal of Environmental Treatment Techniques(JETT), ISSN2309-1185, December 2013, Vol 1, Issue 3, Pages: 165-167.   (ISC UAE and IRAN)   https://dormaj.org/index.php/jett


2-Ghodratollah Mohammadi, Alireza Ashofteh, Geotechnical & foundation engineering studies of additional structures of asaluyeh, Journal of Environmental Treatment Techniques(JETT), ISSN2309-1185, June 2015, Vol 3, Issue 2, Pages: 98-105.   (ISC UAE and IRAN)   https://dormaj.org/index.php/jett


3-Alireza Ashofteh and Sharareh Hajali, Geophysical exploration studies of additional structures of phase 12 of south pars gas(tombak region), Journal of Environmental Treatment Techniques(JETT), ISSN2309-1185, May 2014, Vol 2, Issue 2, Pages: 36-49.   (ISC UAE and IRAN)   https://dormaj.org/index.php/jett


4-Ahmad Adib and Masoud Dabirvaziri and Alireza Ashofteh, Choose the best mix of light weight nano silica composite concrete with mineral pumice in bending and compressive behavior of concrete beamsتهران شمال


5-Ahmad Adib and Alireza Ashoftehعلوم و تحقیقات


6-Alireza Ashofteh and Maryam Moharapour, Area exploration Takhte Soleiman based on geophysical and satellite imageryعلوم و تحقیقات


7-Ghodratollah Mohammadi and Marzieh Pursafari and Alireza Ashofteh, The eocene – oligocene facieses and sedimentary environments in sardarreh area, garmsar, European Online Journal of Natural and Social Science(EOJNSS), ISSN1805-3602, JANUARY 2014, Vol 3, (No 3) Special Issue on Environmental, Agricultural, and Energy Science, Pages: 86-94.   (ISI CZECH REPUBLIC)   https://european-science.com/eojnss/index


8-Ghodratollah Mohammadi and Alireza Ashofteh, Determining of source rock and its characteristics using organic geo-chemistry derived from parent rock evaluation, separation and columnar and gaseous chromatography on cretaceous units in central iran at khor-biyabanak, European Online Journal of Natural and Social Science(EOJNSS), ISSN1805-3602, JANUARY 2014, Vol 3, (No 3) Special Issue on Environmental, Agricultural, and Energy Science, Pages: 151-160.   (ISI CZECH REPUBLIC)   https://european-science.com/eojnss/index


9-Ghodratollah Mohammadi and Alireza Ashofteh, Investigation and usage sedimentary and depositioal environment of creataceous in south, east of golpayegan area, European Online Journal of Natural and Social Science(EOJNSS), ISSN1805-3602, JANUARY 2014, Vol 3, (No 3) Special Issue on Environmental, Agricultural, and Energy Science, Pages: 179-185.   (ISI CZECH REPUBLIC)   https://european-science.com/eojnss/index


10-Ghodratollah Mohammadi and Massomeh Shirzad and Alireza Ashofteh, Facies and sedimentary environment of the late cretaceous units at abegarm(avaj) area, Current World Environment an international(CWE), ISSN0973-4929, May 2015, Vol 10, (Special Issue May) Special Issue on Second National Conference on Applied Researches in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning, Pages: 771-781.   (ISI INDIA)   https://www.cwejournal.org/


11-Ghodratollah Mohammadi and Elina Batmanghelich and Alireza Ashofteh, Investigation of sedimentology, sedimentary environment and facies of late cretaceous in farahzad zone north of mojen shahroud, Current World Environment an international(CWE), ISSN0973-4929, May 2015, Vol 10, (Special Issue May) Special Issue on Second National Conference on Applied Researches in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning, Pages: 1060-1071.   (ISI INDIA)   https://www.cwejournal.org/


12-Ghodratollah Mohammadi and Alireza Ashofteh, Facies and sedimentary environment of cretaceous units at north west of Dihuk – Tabas region(Shotori mountain range), Current World Environment an international(CWE), ISSN0973-4929, May ?, Vol ?, (Issue ?) Pages: ?.   (ISI INDIA)   https://www.cwejournal.org/


13- Ahmad adib and Alireza Ashofteh, Geotechnical & Foundation Engineering Studies of Aditional Structures of Phase 12 of South Pars(Tombak Region), Journal of Basic and Applied Scientific Research, ISSN20904304, Jul 2013, Vol 10, (Special Issue 1), Pages: 662-684.


14-Alireza Ashofteh and Ahmad Adib, Landslide hazard zonation studies of asaluyeh region using AHP and Fuzzy Logic Methods,   Journal of Basic and Applied Scientific Research, ISSN20904304, Jul ?, Vol ?, (Issue ?), Pages: ?-?.   (ISI USA)   https://www.textroad.com/


15-Alireza Ashofteh, Investigating the metal potentials of Bidkhan region, in Kerman province, based on general geology studies,   Journal of Basic and Applied Scientific Research, ISSN20904304, Jul ?, Vol ?, (Issue ?), Pages: ?-?.   (ISI USA)   https://www.textroad.com/


16-Ahmad Adib and Alireza Ashofteh, Studying petrology and determining tectonic setting of bidkhan rocks area southeast of Iran, Open Journal of Geology(OJG), ISSN2161-7570, Oct 2015, Vol 5, Issue 10, Pages: 677-688.   (ISI USA)   https://www.scirp.org/journal/ojg/


17-Alireza Ashofteh and Ahmad Adib, An investigation into the metal potentials across bidkhan area based on economic geological studies, Open Journal of Geology(OJG), ISSN2161-7570, Nov 2015, Vol 5, Issue 11, Pages: 727-742.   (ISI USA)   https://www.scirp.org/journal/ojg/


18-Alireza Ashofteh, The Introduction of promising mineral zones bidkhan area using satellite imagery, Open Journal of Geology(OJG), ISSN2161-7570, Sep 2017, Vol 7, Issue 9, Pages: 1404-1424.   (ISI USA)   https://www.scirp.org/journal/ojg/       


19-Alireza Ashofteh, Dariush Esmaeily,, Golnaz Jozani Kohan, The Potential Sources of Bauxite in PirMishi Tash, Semnan Province, Northern Iran, International Journal of Mining and Geo-Engineering


20-Alireza Ashofteh, Ali Abedini, Dariush Esmaeily, Environmental Impacts Assessment Of Tash Bauxite Mine In Semnan Province, Northern Iran, News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, ISSN2224-5278, SEPTEMBER – OCTOBER 2020, Volume 5, Number 443, Pages: 21-29


Discussion 

1-Parisa-Sadat Ashofteh and Ghodratollah Mohammadi and Alireza Ashofteh, Discussion of Optimization of fuzzified hedging rules for multipurpose and multireservoir systems by Iman Ahmadianfar, Arash Adib, Mehrdad Taghian, Journal of Hydrologic Engineering, ISSN 1084-0699, Mar 2017, Page: 07017006-1 - 07017006-2.     (ISI IF=1.8)