سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

دانش‌آموخته دکترای دولتی مهندسی معدن و زمین‌شناسی

سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

دانش‌آموخته دکترای دولتی مهندسی معدن و زمین‌شناسی

  • پژوهشگر برتر شهرداری تهران
سامانه پشتیبانی آنلاین پیام کوتاه: 5000212201070
سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

چهره ماندگار انجمن ژئوتکنیک در سال 1398
(جزء مفاخر ملی ایران از طرف انجمن ژئوتکنیک)

موزیک پلیر

کمیته علمی : 

سازمان بسیج رسانه تهران.

سازمان بسیج مهندسین تهران.

انجمن تونل ایران

انجمن زمین شناسی ایران

انجمن ژئوتکنیک ایران

انجمن ژئوفیزیک ایران(127/د/92)

انجمن حمل و نقل ریلی ایران

انجمن پدافند غیر عامل کشور

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی 

شبکه پژوهشگران زنان جهان اسلام

شبکه پژوهشگران ایرانی

موسسه نوابغ جوان

عضو قلم

عضو صندوق هنرمندان ایران

 

 

 

هیئت داوران :

کمیته علمی رویداد مدیریت بحران کشور ایران قوی، وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور، دی ماه 1402

idmevent.ir

داور برتر کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم و مهندسی، وزارت علوم و مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مرداد ماه ۱۳۹۶

eqbalconf1.ir

مجله مدلسازی در مهندسی (علمی - پژوهشی)

مجله سد و نیروگاه برق­ آبی (علمی - پژوهشی)

Journal of Environmental Treatment Techniques(علمی - پژوهشی)

Open Journal of Geology(علمی - پژوهشی)