سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

دانش‌آموخته دولتی دکترای مهندسی معدن و زمین‌شناسی

سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

دانش‌آموخته دولتی دکترای مهندسی معدن و زمین‌شناسی

  • پژوهشگر برتر شهرداری تهران
سامانه پشتیبانی آنلاین پیام کوتاه: 5000212201070
سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

چهره ماندگار انجمن ژئوتکنیک در سال 1398
(جزء مفاخر ملی ایران از طرف انجمن ژئوتکنیک)

موزیک پلیر

نرم‌افزارهای کاربردی :

ArcGis 

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1393

DataMine

سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران، 1393

EndNote و Spss 

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1394

Excel 

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1388

 

 

 

زبان‌های خارجی :

مدرک زبان انگلیسی UUEPT

دانشگاه ارومیه.

مدرک زبان انگلیسی Advance II

آموزشگاه شکوه.

مدرک زبان عربی تجوید مقدماتی

آموزشگاه پیچک

مدرک زبان ترکی مقدماتی

آموزشگاه شهرابی