وب سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا (وابسته به هلدینگ ژئودالامپر)

وب سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا (وابسته به هلدینگ ژئودالامپر)

 • شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا
 • زمين‌لغزش طالقان(سد طالقان)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • ا1طرح‌هاي مطالعاتي و اجرايي شرکت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل، کارشناس کميته خدمات مهندسي راهبردي و مشاوره‌اي
 • طرح آبرساني از سد البرز(بابل)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • احداث سيلوي يکصدهزار تني گرمسار(جاده گرمسار – سمنان)، کارشناس آزمايشات خاک
 • طرح توسعه سيمان آبيک فاز دوم(قزوين)، کارشناس کارگاه ژئوتکنيک
 • طرح انتقال آب قمرود قطعه پنجم(اليگودرز خرم آباد)، کارشناس حفاري
 • خط هفت متروي تهران، سرپرست و کارشناس کارگاه ژئوتکنيک
 • اتصال بزرگراه صدر به اتوبان نيايش(صدر – نيايش)(تونل ملت)، سرپرست و کارشناس کارگاه ژئوتکنيک
 • اتصال بزرگراه امام علي(ع) به زيرگذر اميرکبير(تونل اميرکبير)، سرپرست و کارشناس کارگاه ژئوتکنيک
 • طرح توسعه رواق غربي مصلي(تهران)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • مجتمع اداري – تجاري پارس(معلم)، سرپرست آزمايشگاه بتن
 • مجتمع مسکوني تاکسي بي‌سيم ايرانيان(پرند)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • مجتمع اداري – تجاري ملنيوم( هزاره‌سوم)(ونک)، کارشناس همکار
 • نوسازي بلوک رازي فاز دوم(نواب)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • مجتمع مسکوني خاتم‌الانبياء(کاشان)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • مجتمع مسکوني شرکت ملي نفتکش ايران(ستاري)، کارشناس همکار
 • مجتمع مسکوني بهمن(راه‌آهن)، کارشناس آزمايشگاه خاک
 • مجتمع اداري – تجاري باران(شريعتي)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • احداث پارکينگ طبقاتي اميرکبير(تجريش)، کارشناس همکار
 • طرح توسعه بيمارستان بوعلي(امام حسين)، کارشناس همکار
وب سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

چهره ماندگار انجمن ژئوتکنیک در سال 1398
(جزء مفاخر ملی ایران از طرف انجمن ژئوتکنیک)

تماس با ما

گالری عکس

گالری تصاویر

پایاننامه کارشناسیارشد :

دانشجو مهندس سید رضا مرتضوی، استاد راهنما دکتر قدرتالله محمدی

دانشجو مهندس علی دوستی، استاد راهنما دکتر پیمان افضل
مقاله پایاننامه کارشناسیارشد :

دانشجو مهندس مرتضی شجاع، استاد راهنما دکتر احمد ادیب

سی و چهارمین گردهمایی ملی علوم زمین و دومین کنگره بینالمللی علوم زمین

مجله Biosciences Biotechnology Research Asia 
دانشجو مهندس احسان قدمی، استاد راهنما دکتر افشین شهام

سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

مجله Open Journal of Geology 
دانشجو مهندس علی کاووسی، استاد راهنما دکتر حسین مقصودنیا و استاد مشاور دکتر افشین شهام

مجله The IIOAB Journal - Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology 
دانشجو مهندس حمید سبکخیز، استاد راهنما دکتر ایوب معمار کوچه باغ و استاد مشاور محمد احسان حکمتیان

مجله Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 
دانشجو مهندس سید رضا مرتضوی، استاد راهنما دکتر قدرتالله محمدی

مجله Open Journal of Geology 
مقاله پژوهشی و علمی، دکتر احمد ادیب، دکتر پیمان افضل و مهندس کبری حاجیزاده

مجله Journal Nonlinear Processes in Geophysics 
کتاب کارشناسی‌ارشد :

بررسی افکار و اندیشههای علمای پیشرو مشروطیت با تکیه بر نظرات آخوند خراسانی و شیخ فضل الله نوری

زهرا علیزاده جدا
تاثیر ردیف آواز موسیقی سنتی ایران در حالات مختلف انسان

محمد علی قدمی و احسان قدمی