سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا - هولدینگ ژئودالامپر

سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا - هولدینگ ژئودالامپر

 • شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا
 • زمين‌لغزش طالقان(سد طالقان)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • ا1طرح‌هاي مطالعاتي و اجرايي شرکت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل، کارشناس کميته خدمات مهندسي راهبردي و مشاوره‌اي
 • طرح آبرساني از سد البرز(بابل)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • احداث سيلوي يکصدهزار تني گرمسار(جاده گرمسار – سمنان)، کارشناس آزمايشات خاک
 • طرح توسعه سيمان آبيک فاز دوم(قزوين)، کارشناس کارگاه ژئوتکنيک
 • طرح انتقال آب قمرود قطعه پنجم(اليگودرز خرم آباد)، کارشناس حفاري
 • خط هفت متروي تهران، سرپرست و کارشناس کارگاه ژئوتکنيک
 • اتصال بزرگراه صدر به اتوبان نيايش(صدر – نيايش)(تونل ملت)، سرپرست و کارشناس کارگاه ژئوتکنيک
 • اتصال بزرگراه امام علي(ع) به زيرگذر اميرکبير(تونل اميرکبير)، سرپرست و کارشناس کارگاه ژئوتکنيک
 • طرح توسعه رواق غربي مصلي(تهران)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • مجتمع اداري – تجاري پارس(معلم)، سرپرست آزمايشگاه بتن
 • مجتمع مسکوني تاکسي بي‌سيم ايرانيان(پرند)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • مجتمع اداري – تجاري ملنيوم( هزاره‌سوم)(ونک)، کارشناس همکار
 • نوسازي بلوک رازي فاز دوم(نواب)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • مجتمع مسکوني خاتم‌الانبياء(کاشان)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • مجتمع مسکوني شرکت ملي نفتکش ايران(ستاري)، کارشناس همکار
 • مجتمع مسکوني بهمن(راه‌آهن)، کارشناس آزمايشگاه خاک
 • مجتمع اداري – تجاري باران(شريعتي)، سرپرست کارگاه ژئوتکنيک
 • احداث پارکينگ طبقاتي اميرکبير(تجريش)، کارشناس همکار
 • طرح توسعه بيمارستان بوعلي(امام حسين)، کارشناس همکار

ساعت و تاريخ

سامانه پیام کوتاه: 5000212201070
سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

چهره ماندگار انجمن ژئوتکنیک در سال 1398
(جزء مفاخر ملی ایران از طرف انجمن ژئوتکنیک)

گالری عکس

گالری تصاویر

پایاننامه کارشناسیارشد :

دانشجو مهندس سید رضا مرتضوی، استاد راهنما دکتر قدرتالله محمدی

دانشجو مهندس علی دوستی، استاد راهنما دکتر پیمان افضل
مقاله پایاننامه کارشناسیارشد :

دانشجو مهندس مرتضی شجاع، استاد راهنما دکتر احمد ادیب

سی و چهارمین گردهمایی ملی علوم زمین و دومین کنگره بینالمللی علوم زمین

مجله Biosciences Biotechnology Research Asia 
دانشجو مهندس احسان قدمی، استاد راهنما دکتر افشین شهام

سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

مجله Open Journal of Geology 
دانشجو مهندس علی کاووسی، استاد راهنما دکتر حسین مقصودنیا و استاد مشاور دکتر افشین شهام

مجله The IIOAB Journal - Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology 
دانشجو مهندس حمید سبکخیز، استاد راهنما دکتر ایوب معمار کوچه باغ و استاد مشاور محمد احسان حکمتیان

مجله Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 
دانشجو مهندس سید رضا مرتضوی، استاد راهنما دکتر قدرتالله محمدی

مجله Open Journal of Geology 
مقاله پژوهشی و علمی، دکتر احمد ادیب، دکتر پیمان افضل و مهندس کبری حاجیزاده

مجله Journal Nonlinear Processes in Geophysics 
کتاب کارشناسی‌ارشد :

بررسی افکار و اندیشههای علمای پیشرو مشروطیت با تکیه بر نظرات آخوند خراسانی و شیخ فضل الله نوری

زهرا علیزاده جدا
تاثیر ردیف آواز موسیقی سنتی ایران در حالات مختلف انسان

محمد علی قدمی و احسان قدمی